شرکت نقش پایدار راز با افتخار اعلام میدارد با بهره گیری از تجربیات عملی و اجرایی کارشناسان فنی خود آماده انجام خدمات در زمینه ها و رسته های زیر می باشد.

 • متره و برآورد با بکارگیری نرم افزارهای تخصصی همچون تدبیر، تدکار، تکسا و …
 • تهیه اسناد
 • اسناد مناقصه پیمان
 • شرح خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
 • شرح خدمات نقشه برداری
 • طراحی و محاسبه سازه با استفاده از نرم افزارهای ETABS، SAP، SAFE و نرم افزارهای کاربردی دیگر
 • ساختمان های مسکونی بتنی و فولادی
 • سوله
 • ساختمان ها و سازه های صنعتی
 • طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی تأسیسات شهری
 • طراحی شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب با نرم افزارهایSewer CAD، Sewer Gems
 • طراحی مجاری و شبکه های آبهای سطحی با نرم افزار Storm CAD
 • طراحی شبکه های توزیع آب شهری، شبکه آبیاری فضای سبز و خطوط انتقال آب با نرم افزار Water Gems
 • طراحی انواع کانال روباز کشاورزی و آبهای سطحی
 • طراحی انواع تبدیلهای کانال های روباز کشاورزی و آبهای سطحی
 • مخازن ذخیره سازی و تعادل آب شرب و کشاورزی
 • ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب
 • تهیه نقشه های GIS تأسیسات شهری
 • طراحی و محاسبه و تولید نقشه ساخت مخازن فلزی تحت فشار و سرچ تانک با استانداردهای ASME و API
 • طراحی راه، محوطه و فضای سبز با نرم افزارهای Civil 3D و Land
 • انجام خدمات نقشه برداری
 • خدمات نظارت عالیه و کارگاهی
 • تهیه شرح خدمات HSE